นศ.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รหัส 58 ร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 326 คน
นศ.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รหัส 58 ร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลความรู้เพื่อนำไปปรับใช้หลังสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รหัส 58 จำนวน 280 คน ร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมตัวสอบบรรจุ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับฟังการเสวนาเรื่อง "เส้นทางหลังจบการศึกษา" ร่วมเสวนาโดย อาจารย์วัลลีย์ ครินชัย หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ครูอัจฉรา ปวงจักรทา ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ คุณนันทณัฐ หน่อตุ้ย พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สายการบินแอร์เอเชีย ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่