หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศฝึกสอนครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 440 คน
หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศฝึกสอนครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นำโดย อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศฝึกสอนครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงข้อมูลในการนิเทศฝึกสอนใน ปีการศึกษา 2563 และรับฟังการนำเสนอระบบนิเทศแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่