คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 356 คน
คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐

คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  เรื่อง “ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย 4.0”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวลักษิกา กองคําบุตร, นางสาวอารียา พงพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายภาณุวัฒน์  นําปาโชค นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา , นายพบพล  สิริพรคุณ , นายเกรียงศักดิ์  จั้วกี่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เป็นตัวแทนการเข้าร่วม และอาจารย์ผู้ควบคุม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพๆ