รายชื่อนักศึกษาฝึกสอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 4550 คน
รายชื่อนักศึกษาฝึกสอน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกโรงเรียน New

100589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  1/2564  แยกรร. update 14 ม.ค.64 

100589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  1/2564  แยกสาขาวิชา update 14 ม.ค.64

##หมายเหตุ หากรายชื่อไม่ถูกต้อง ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์สาขาโดยด่วน****

 

ด่วน! กำหนดการส่งตัวนักศึกษา 2/2563

>>>คลิก กำหนดการส่งตัวนักศึกษา<<<

****ให้นศ. ไปรออาจารย์ตามวันเวลาที่กำหนดรอ ที่หน้าห้องวิชาการและแจ้งทางโรงเรียนด้วยครับ!

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2563enlightened

100589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

Update 23-พ.ย.63


100489 การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

(แยกสาขาวิชา)   

(แยกโรงเรียน) 

Update 02-ธ.ค.63


100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

(แยกสาขาวิชา)

(แยกโรงเรียน) 

Update 02-ธ.ค.63

100291 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประถมศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูง

(ประถมศึกษา) 

(แยกโรงเรียน) 

Update 24-พ.ย.63


100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

(แยกสาขาวิชา)

(แยกโรงเรียน) 

Update 02-ธ.ค.63

100191 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประถมศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูง

(ประถมศึกษา)

(แยกโรงเรียน) 

Update 24-พ.ย.63

ภาคเรียนที่ 1/2564enlightened

100589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (ผลการส่งใบสมัคร) Update 23-พ.ย.63

 

##หมายเหตุ หากรายชื่อไม่ถูกต้อง ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์สาขาโดยด่วน****