ดาวโหลดเอกสาร/ปฏิทินการฝึกสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 13016 คน
ดาวโหลดเอกสาร/ปฏิทินการฝึกสอน

ปฏิทิน 2563   

คลิก>>ตารางปฏิทิน2563


กำหนดส่งตัวนักศึกษา 1/2563   

คลิก>> กระบวนวิชา 100498 กำหนดส่งตัวนักศึกษา Update 2 ก.ค.2563

กระบวนวิชา 100381 ส่งตัวพร้อมกับวิชา 100498,100291 ให้เช็ครร. วัน-เวลาที่ส่งตัวกับ 100498,100291 เพื่อไปรอพร้อมกันครับ **ถ้านศ.ติดต่อรร.กับครูพี่เลี้ยงเรียบร้อย หรือติดเรียน แต่ติดต่อแล้วก็ไม่ต้องไปครับ แต่ถ้านศ.ยังไม่ได้เข้าไปติดต่อหรือจะไปวันนั้นกับ498,291พร้อมกันก็แนะนำไปวันนั้นครับ

คลิก>> กระบวนวิชา 100291 กำหนดส่งตัวนักศึกษา  Update 2 ก.ค.2563

**และให้นศ. ไปรออาจารย์ตามวันเวลาที่กำหนดรอที่หน้าห้องวิชาการและแจ้งทางโรงเรียนด้วยครับ!

***รูปแบบการเดินทาง พาหนะ จะของอาจารย์ที่ไปส่งตัวเท่านั้น//

****(ย้ำต้องโทรเช็ค กับโรงเรียนว่าหนังสือถึงรร.แล้ว และโรงเรียนตอบรับเข้าฝึก) !!!


เอกสารประกอบ

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100191

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100291 

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100381 

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100498

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100589 Update 23 ต.ค. 63

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100599 Update 4 พ.ย. 63

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100481 Update 19 เม.ย. 64

คลิก>>>เอกสารประกอบ 100391 Update 2 ก.ค. 64

##เอกสารประกอบมีแจกให้


คลิก>>>ชิ้นงาน 100191

คลิก>>>ชิ้นงาน 100291

คลิก>>>ชิ้นงาน 100381

คลิก>>>ชิ้นงาน 100498

คลิก>>>ชิ้นงาน 100589

คลิก>>>ชิ้นงาน 100599

คลิก>>>ชิ้นงาน 100481 Update 2 ก.ค. 64

คลิก>>>ชิ้นงาน 100391 Update 2 ก.ค. 64

##ชิ้นงาน ไม่รวมในเอกสารประกอบ


แบบบันทึกพบปะ 

แบบบันทึกการพบปะนักศึกษา


>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100599 update 8 ม.ค.64

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100589 update 5 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100498 update 5 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100381 update 5 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100291 update 10 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100191 update 10 ส.ค.63  

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100481 update 10 มิ.ย. 64


เอกสารรวม

คลิก>>>ใบลา นศ.

คลิก>>>มาตรฐานวิชาชีพครู

คลิก>>>หน่วยฝึกสอน_สรุปกระบวนวิชา update 10 ก.ค. 63

คลิก>>>แบบบันทึกการนิเทศ 100589

ดาวโหลดPDF>>>ปฏิทิน ปี2563


micro teaching 1/2563

ตารางเรียนรวม-Micro-1/63

คลิก>>>ตารางเรียนรวม-Micro-1/63 update 22-ก.ค. 63

 

 

 

สำหรับ Notebook/Ipad ที่ https://practice.edu.cmu.ac.th/ 

Update 11 มิ.ย. 2563