แบบประเมิน/ส่งเอกสาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 7743 คน
แบบประเมิน/ส่งเอกสาร

ด่วน แบบประเมินปลายภาคกระบวนวิชา Prepare 100481, 100291

กรุณาให้ครูพี่เลี้ยง นำส่งภายในวันที่ 24 ก.ย. 64

enlightenedขั้นตอน 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ของนักศึกษากระบวนวิชา 100481 และ 100291 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1.    หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ส่งเอกสารแบบประเมินไปยังสถานศึกษา

2.    ครูพี่เลี่ยงบันทึกผลการประเมินนักศึกษาได้ 2 รูปแบบ คือ

2.1    จากเอกสารแบบประเมินที่หน่วยส่งให้

2.2    ดาวโหลดน์เอกสารในลิงค์ที่นักศึกษาส่งให้ หรือจากเว็บไซต์ https://practice.edu.cmu.ac.th โดยครูพี่เลี้ยงสามารถประเมินได้ ดังนี้

-    ปริ้นส์เอกสาร แล้วทำการประเมิน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

-    ประเมินเอกสารโดยใช้ IPad / Tablet ลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.    เมื่อทำการประเมิน ครูพี่เลี้ยงสามารถ ส่งแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

3.1    ทางไปรษณีย์ ส่งที่ หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 239 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

3.2    สแกน QR Code แนบท้ายแบบประเมิน แล้วส่งแบบประเมินแบบ ไฟล์รูปภาพ / PDF หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปสถานศึกษาเพื่อนำแบบประเมินไปให้ครูพี่เลี้ยงด้วยตนเอง

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปสถานศึกษาเพื่อนำแบบประเมินไปให้ครูพี่เลี้ยงด้วยตนเอง

yes Link แบบประเมิน กระบวนวิชา 100481

หรือ URL ที่ https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/atthaphan_j_cmu_ac_th/EWa9Bi4VDZVBtUSVbYzK0IQBeH64ECSTilgKo5AhusRqhA?e=ivR7GE

OR Google-Drive https://drive.google.com/drive/folders/1J2FUZm5wSepUUdb3zOuBtVclil_mHGN9?usp=sharing


yes Link แบบประเมิน กระบวนวิชา 100291

หรือ URL ที่ https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/atthaphan_j_cmu_ac_th/EfcFGxwJZVhEqauE0EDdvfQBs-bFEVp-2NmmYIo-2kSD2Q?e=KPlcxz

OR Google-Drive https://drive.google.com/drive/folders/1J2FUZm5wSepUUdb3zOuBtVclil_mHGN9?usp=sharing

3.ครูพี่เลี้ยงส่งแบบประเมินแล้ว ให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อการส่งที่ Link ด้านล่าง

ตรวจสอบการส่ง Online Update 

กระบวนวิชา 100481      

กระบวนวิชา 100291

***สำคัญต้องใช้สรุปเกรดปลายภาคเรียน

 

 

 

 

 แบบประเมินกระบวนวิชา 100599 ครั้งที่ 1 - 2

LINK แบบประเมินกระบวนวิชา 100599 <<<คลิก

หรือนำส่งที่ internship.ed.cmu@gmail.com

 

 

 

ให้นศ. กระบวนวิชา 100498, 100381, 100291 **ส่งแบบ แบบ ก.ฝ.1 และ แบบ ก.ฝ.3

(การส่ง แบบ ก.ฝ.1 )

1. ให้เข้าไปที่  https://drive.google.com/drive/folders/13cGdjJ_NPCrp5ggRoN3erTavUCB9EwNh?usp=sharing

กดเข้าไป folder ->กระบวนวิชาที่เรียน->กดเข้าไปสาขาของนักศึกษา

2. ให้นศ.ทุกคน สร้าง folder ของตัวเอง ตั้งชื่อเป็น รหัสนักศึกษา+ชื่อ  เช่น  600610254_นายสมมุติ-นามสมมุติ

3. ให้ส่งรูป หรือแสกน แบบนิเทศ แบบ ก.ฝ.1 ที่ครูพี่เลี้ยงประเมินแล้ว เข้าไปใน folder ของนศ.ที่สร้างขึ้น เป็นอันเสร็จ

(การส่ง แบบ ก.ฝ.3 )

ให้แต่ละสาขารวบรวม แบบ ก.ฝ.3 เป็นสาขาส่งที่หน่วยฯ แบบ Paper

**ให้ส่งถึงวันพุธที่ 4 พ.ย. เท่านั้น

 

 

 

 

 

yesLink นศ.ส่งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 G-Drivesmiley

>> ส่งตารางสอน 1/2563