สำหรับอาจารย์นิเทศก์/อาจารย์ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 2102 คน
สำหรับอาจารย์นิเทศก์/อาจารย์ผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง

แบบบันทึกการพบปะนักศึกษา


>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100589_Word update 5 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100498_Word update 5 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100381_Word update 5 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100291_Word update 10 ส.ค.63

>> แบบบันทึกการพบปะ กระบวนวิชา 100191_Word update 10 ส.ค.63


ฟอร์มเบิกค่าพาหนะ นิเทศ

>> ฟอร์มเบิกค่าพาหนะ นิเทศ ไม่เกิน 20 ครั้ง Word update 22 ต.ค.63

>> ฟอร์มเบิกค่าพาหนะ นิเทศ เกิน 20 ครั้ง Word update 22 ต.ค.63

 

 

>>> แบบบันทึกการนิเทศการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 แบบ ฝ.ป. 1 (สำหรับ อ.นิเทศก์/ครูพี่เลี้ยง)


หนังสือเชิญ สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงฯ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.15 - 12.00 น.

>>