การกรอกข้อมูล ครูพี่เลี้ยง กระบวนวิชา 100589

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 1691 คน

การกรอกข้อมูล ครูพี่เลี้ยง กระบวนวิชา 100589

ขั้นตอนที่ 1 

ให้นักศึกษาเข้า ไปที่ https://practice.edu.cmu.ac.th/ กดระบบหน่วยฯหรือไปที่ https://internships.edu.cmu.ac.th/

ขั้นตอนที่ 2  เลือกสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 ลงชื่อเข้าใช้

ขั้นตอนที่ 4 เลือก กระบวนวิชา

ขั้นตอนที่ 5  เลือก กระบวนวิชา 100589 -> ข้อมูลครูพี่เลี้ยง 

ขั้นตอนที่ 6 ให้นักศึกษากรอกข้อมูล ตามตาราง

ขั้นตอนที่ 7  เสร็จสิ้น **ให้นศ.ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลจะใช้ในการประเมินออนไลน์จากครูพี่เลี้ยง

***มีข้อสงสัย หรือ มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

https://lin.ee/uHJAk0E