การประเมินนิเทศนักศึกษาออนไลน์ กระบวนวิชา 100589 ครูพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 1967 คน

การประเมินนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ กระบวนวิชา 100589 ครูพี่เลี้ยง

ขั้นตอนที่ 1  ให้ครูพี่เลี้ยงพิมพ์ค้นหา Google  วิชาชีพครู มช.  และเข้าLinkเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 2  เลือก ระบบหน่วยพัฒนาฯ วิชาชีพครู

ขั้นตอนที่ 3  เลือก สำหรับครูพี่เลี้ยง

ขั้นตอนที่ 4  หน้าจอแสดงหน้า Login

ขั้นตอนที่ 5  ครูพี่เลี้ยงเข้าสู่ระบบ Login ตามรหัสด่านล่าง

User: รหัสนักศึกษาที่นิเทศ_กระบวนวิชาที่นศ.เรียน 3 ตัวท้าย@edu.mentor  //  Pass: รหัสนักศึกษาที่นิเทศ

ขั้นตอนที่ 6  กรอก User and Pass เรียบร้อยกด เข้าสูระบบ

ขั้นตอนที่ 7  เลือก ประเมินนิเทศนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 8  เลือก แสดงแถบข้อมูลนักศึกษา และกดการประเมินเริ่มจากครั้งที่ 1

ขั้นตอนที่ 9  หน้าจอแสดง ชื่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา ที่ทำการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 10  เลือก วันที่,เวลา-เวลา,เรื่อง,ระดับชั้น,จำนวนนักเรียน

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล

แสดงคำชี้แจงการประเมิน 4 - 0

ขั้นตอนที่ 11  หน้าจอ แสดงปุ่มการนิเทศตาม รายการพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 12  เลือก ประเมินการนิเทศ และ สามารถเพิ่มข้อเสนอแนะ ด้านหลังข้อความ

ขั้นตอนที่ 13  กรอกข้อมูลด้านที่ 2 

ขั้นตอนที่ 14  กรอกข้อมูลงานอืนๆที่ปฏิบัติ และให้คะแนน **ถ้าไม่มีให้ใส่ 0

ขั้นตอนที่ 15  ประเมินครบแล้ว ทำการกดบันทึกการประเมิน

ขั้นตอนที่ 16  ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นถูกต้องสีเขียว และ แสดงบอกว่าท่านประเมินไป ตามจำนวนครั้ง

ขั้นตอนที่ 17  กดปุ่มสีเขียว สามารถดูผลการประเมิน , แก้ไขการประเมิน , ลบการประเมิน

ผลการประเมิน แสดงตามจำนวนครั้งที่ เลือก

ผลประเมินเฉลี่ย ตามจำนวนครั้ง และ line chart

ถัดมาแสดงเป็น ข้อมูลการนิเทศ

ถัดมาแสดงเป็น ข้อเสนอแนะในการนิเทศแต่ละครั้ง

สามารถนิเทศประเมินได้สูงสุด 6 ครั้ง ต่อกระบวนวิชา

**เสร็จขั้นตอนในการประเมินออนไลน์