ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

Teacher Practice Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-944267

internship.ed.cmu@gmail.com