ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

Teacher Practice Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-944267

0-5322-1283, 0-5394-4251

internship.ed.cmu@gmail.com