ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
Teacher Practice Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944267
โทรสาร : 0-5322-1283, 0-5394-4251
อีเมล : internship.ed.cmu@gmail.com