หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศฝึกสอนครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : เว็บมาสเตอร์

หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศฝึกสอนครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู นำโดย อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศฝึกสอนครั้งท...